I.        Kdo jsme a co děláme

Jsme česká rodinná firma, která navrhuje a vyrábí originální pánské výrobky na míru a prostřednictvím těchto stránek Vám nabízíme naše produkty, jako jsou například košile, obleky a další pánské oděvy a doplňky.

Cílem tohoto dokumentu je seznámit Vás ve srozumitelné formě s tím, jak můžete naše zboží objednat, jaká práva budete mít anebo co dělat v případě nejasností.

1.    Prodejcem zboží je Monika Černá, podnikající pod IČ 70542988, se sídlem Kmochova 825/1, 150 00, Praha 5 – Smíchov, DIČ CZ7660020467 která provozuje tento web www.monikacerna.com (dále jen „my“), a prodáváme pánské oděvy na míru a doplňky (dále obecně jen „Zboží“) a poskytujeme službu přeměření tělesných měr s konzultací (dále obecně jen „Služba“).

2.    Na této stránce můžete provést objednávku Zboží nebo Služby a může tedy dojít k uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí služby.

3.    Cílem tohoto dokumentu, obchodních podmínek, je ukázat vám, jaká máme vzájemná práva a povinnosti. Kromě toho se také v našem vztahu řídíme českými zákony, zejména občanským zákoníkem.

4    Tyto obchodní podmínky jsou v češtině a řídí se českým právním řádem. Pro případné spory jsou příslušné české soudy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5.    Všechny informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud nám k tomu nedáte svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou vám budeme zasílat obchodní sdělení, která se budou týkat obdobného nebo souvisejícího zboží, neboť tento postup nám dovoluje zákon, pokud jej neodmítnete. Kdykoliv je budete moct jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Vaši e-mailovou adresu jinak budeme za tímto účelem používat po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi námi.

6.    Náklady na používání komunikačních prostředků vzniklé v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy si hradíte sami, tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

II.        Uživatelský účet

Na naší webové stránce můžete na základě registrace vstoupit do uživatelského rozhraní.

Prostřednictvím uživatelského účtu také můžete spravovat své objednávky, podívat se na minulé objednávky a všechno mít k dispozici přehledně na jednom místě.

1.    Registraci provedete vyplněním registračního formuláře na našem webu / Na Vaši žádost provedeme registraci a zašleme Vám přihlašovací údaje na Vaši e-mailovou adresu.

2.    Z vašeho uživatelského účtu můžete provést objednávku oděvů na míru i doplňků.

3.    Při registraci, ale i při objednávání nezapomeňte na to, že musíte uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoliv jejich změně je aktualizovat. Věříme vám a údaje, které uvedete, považujeme za správné.

4.    Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména když potřebujeme provést údržbu hardware nebo software – a to buď našeho anebo cizího, který používáme.

5.    Při registraci nám také udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání novinek z oblasti pánské módy. Tento souhlas můžete kdykoliv v nastavení uživatelského účtu odvolat. Prosíme, seznamte se se zásadami zpracování osobních údajů dostupných v záložce „Ochrana soukromí“.

 

III.        Koupě doplňků a zboží nevyráběného na míru zákazníkovi

Pokud se chystáte u nás nakoupit naše zboží, přečtěte si, prosíme, předtím několik informací týkající se tohoto nákupu:

¾  Informace o zboží

1.    Náš e-shop obsahuje všechny potřebné informace o zboží. I přesto s vámi můžeme uzavřít kupní smlouvu za podmínek, které si sjednáme individuálně (například pokud si budete přát zaslat zboží do jiné země). Nicméně vezměte, prosíme, na vědomí, že vše, co je na e-shopu vystaveno, je informativního charakteru – nejsme povinni uzavřít ohledně tohoto zboží kupní smlouvu (nepoužijeme ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku).

2.    V případě uvedení takové ceny, u které je zjevné, že se jedná o chybu v psaní anebo číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

 

¾  Jak probíhá objednávka?

3.    Naše zboží si můžete pořídit na e-shopu prostřednictvím formuláře, který obsahuje zejména informace o zboží, ceně, způsobu úhradu ceny a údaje o požadovaném způsobu dodání zboží a o nákladech s tím spojených. Na základě těchto informací vytvoříte objednávku (dále jen „Objednávka“).

4.    Poté, co obdržíme Objednávku, vám potvrdíme její přijetí prostřednictvím e-mailu - kupní smlouvu jsme uzavřeli okamžikem doručení potvrzení o přijetí Objednávky. Pokud bude charakter objednávky neobvyklý (např. vysoká cena či vysoké množství), můžeme vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení Objednávky. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena, až obdržíme potvrzení této Objednávky.

 

¾  Co nastane po objednávce?

5.    Zboží vám dodáme do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Vyhrazujeme si právo od smlouvy odstoupit v případě, že objednané zboží nebude na skladu a ani nebude naskladněno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.

6.    Zboží byste měli převzít. Pokud ho nepřevezmete, bude se to považovat za odstoupení od smlouvy. V takovém případě vám vrátíme částku, kterou jste nám za zboží a jeho doručení k vám zaplatili, vezměte však na vědomí, že náklady spojené se zasláním zboží zpět k nám po vás můžeme chtít uhradit. Jen připomínáme, že odstoupit lze jen od kupní smlouvy o dodání zboží, které vám nebylo zhotoveno na míru.

7.    Zboží je možné doručit:

-       zásilkovou či poštovní službou

-       osobním převzetím na pobočce

-       osobním předáním v Praze

-       prostřednictvím našeho obchodníka

Pokud zjistíte, že vám zvolený způsob doručení nevyhovuje, kontaktujte nás a pokusíme se vám vyjít vstříc a zboží doručit k vaší spokojenosti.

8.    Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování ihned řešte s dopravcem a případné nedostatky sepište do předávacího protokolu! Takové zboží totiž nemusíte od dopravce převzít. O zjištěném poškození nám dejte vědět a poškození, prosíme, zdokumentujte.

 

IV.        Poskytnutí služby – schůzka s módním konzultantem

Pokud máte zájem o ušití oděvu na míru, je nutné se nejdříve setkat s naším módním konzultantem za účelem přeměření a konzultace.

1.    Na našem e-shopu můžete objednat schůzku s módním konzultantem za účelem konzultace a měření individuálního šití na míru (dále jen „Měření a konzultace“), a to vyplněním příslušného formuláře, který najdete po kliknutí na tlačítko „Schůzka s módním konzultantem“.

2.    Okamžikem odeslání vyplněného formuláře poptávky učiníte objednávku služby Měření a konzultace (dále jen „Objednávka měření a konzultace“). Poté, co obdržíme vaši Objednávku měření a konzultace, vás budeme kontaktovat za účelem sjednání termínu. Následně vám písemně potvrdíme sjednaný termín prostřednictvím e-mailu. Smlouvu o poskytnutí služby Měření a konzultace jsme uzavřeli okamžikem doručení potvrzení sjednaného termínu na vaši e-mailovou adresu. Pokud se ve sjednaný termín na schůzku nebudete moci dostavit, dejte nám, prosíme, vědět alespoň 24 hodin předem, abychom si mohli domluvit jiný termín.

3.    Následně se ve sjednaném termínu náš módní konzultant dostaví na místo schůzky, provede Přeměření a poskytne vám konzultaci v souvislosti s objednávkou zboží na míru.

4.    Pokud v rámci konzultace dojde k uzavření smlouvy o koupi zboží vytvořeného na míru, je vám služba Měření a konzultace poskytnuta zdarma. Pokud bude poskytnuta služba Měření a konzultace, ale k uzavření smlouvy o koupi zboží nedojde, činí cena služby 1.000 Kč, která je splatná do 5 dnů od poskytnutí služby na základě námi zaslané výzvy.

5.    V případě, že se na sjednanou schůzku za účelem provedení Přeměření a konzultace nedostavíte bez předchozí omluvy, která nám bude doručena alespoň 24 hodin předem, máme nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč, kterou jste povinen uhradit do 14 dnů od výzvy k zaplacení.

6.    Upozorňujeme vás tímto, že pokud si s námi sjednáte termín schůzky za účelem poskytnutí služby Přeměření ve lhůtě do 14 dní od uzavření smlouvy o poskytnutí služby Přeměření, dáváte nám tímto výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, v důsledku čehož ztrácíte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě do 14 dní od uzavření smlouvy.

 

V.        Koupě zboží vyráběného zákazníkovi na míru

Kromě doplňků nabízených ve standardních velikostech si u nás můžete objednat také oděvy, které Vám budou ušity přímo na míru.

¾  Jak probíhá objednávka?

1.    Zboží vyráběné na míru si můžete pořídit buď na osobní schůzce s naším konzultantem nebo na naší pobočce.  Pokud jste už absolvovali Měření a konzultaci, můžete zboží vyráběné na míru objednat také na e-shopu (vyplněním objednávkového formuláře), který obsahuje zejména informace o zboží, ceně, způsobu úhradu ceny a údaje o požadovaném způsobu dodání zboží a o nákladech s tím spojených. Na základě těchto informací vytvoříte objednávku zboží vyráběného na míru (dále jen „Objednávka zboží na míru“).

2.    Poté, co obdržíme Objednávku zboží na míru, vám potvrdíme její přijetí prostřednictvím e-mailu - smlouvu o koupi zboží na míru jsme uzavřeli okamžikem doručení potvrzení. Pokud bude charakter objednávky neobvyklý (např. vysoká cena či vysoké množství), můžeme vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení Objednávky zboží na míru. V takovém případě bude smlouva o koupi zboží na míru uzavřena, až obdržíme potvrzení této objednávky.

3.    V případě uzavření smlouvy o koupi zboží na míru můžeme požadovat uhrazení zálohy (dále jen „Záloha“). V případě, že budeme požadovat uhrazení Zálohy, je nutné ji uhradit nejpozději do 7 dnů od výzvy k jejímu zaplacení.

4.    Záloha bude započtena oproti kupní ceně. Záloha není úročená

5.    Upozorňujeme vás tímto, že odstoupení od smlouvy o koupi zboží na míru není možné, jelikož zboží bylo upraveno podle vašeho přání nebo přímo pro vaši osobu (dle ust. § 1837 písm. d) občanského zákoníku).

6.    V případě, kdy byste chtěli smlouvu o koupi zboží na míru zrušit uzavřením dohody, uhrazená Záloha bude započtena oproti našim nákladům vynaloženým v souvislosti s plněním uzavřené kupní smlouvy na zboží na míru. Výši nákladů zbylou po provedení započtení Zálohy máte povinnost nám uhradit.

 

¾  Co nastane po objednávce?

7.    Zboží na míru vám bude dodáno ve lhůtě uvedené u popisu zboží. Za poplatek, jehož výše je k nahlédnutí během vytváření objednávky, je možné zboží dodat v expresní lhůtě. Vyhrazujeme si právo od smlouvy odstoupit v případě, že materiály ke zhotovení zboží nebudou naskladněny do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.

8.    Zboží byste měli převzít. Pokud vám zvolený způsob doručení nevyhovuje, kontaktujte nás a pokusíme se vám vyjít vstříc a zboží doručit k vaší spokojenosti.

9.    Zboží je možné doručit:

-       zásilkovou či poštovní službou

-       osobním převzetím na pobočce

-       osobním předáním v Praze

-       prostřednictvím našeho obchodníka

10.  Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování ihned řešte s dopravcem a případné nedostatky sepište do předávacího protokolu! Takové zboží totiž nemusíte od dopravce převzít. O zjištěném poškození nám dejte vědět a poškození, prosíme, zdokumentujte.

 

VI.        Platební podmínky

Níže si můžete přečíst, jaké možnosti placení u nás máte.

1.    Cenu za zboží a případné náklady spojené s jeho dodáním můžete uhradit následujícími způsoby:

¾  v hotovosti při převzetí od obchodníka nebo při osobním vyzvednutím na pobočce na adrese V Lipkách 781/25, 154 00 Praha 5;

¾  na dobírku;

¾  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím online platební brány GoPay;

¾  kartou prostřednictvím online platební brány GoPay;

2.    V případě bezhotovostní platby je cena zaplacena okamžikem připsání příslušné částky na náš účet.

3.    Pro každou platbu vám vystavíme po uhrazení ceny daňový doklad. Ta bude splňovat požadavky právních předpisů. Splatnost bude 14 dnů od jejího odeslání v.pdf na vaši
e-mailovou adresu.

4.    Jsme plátci DPH, musíme ji k ceně za zboží připočítat. Informace o tom bude uvedena u nabídky zboží.

 

VII.        Odstoupení od smlouvy

Pokud jste spotřebitel, podívejte se na práva, která vám české zákony jako spotřebiteli přináší. Asi tušíte, že pokud uzavíráte smlouvu na internetu, máte právo na odstoupení od smlouvy do 14 dní. V některých případech to ale neplatí, proto vás prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující článek.

1.    Tento článek se uplatní jen v případě, že objednáváte jako spotřebitel, tedy člověk objednávající mimo rámec své podnikatelské činnosti.

2. Podle občanského zákoníku máte jako spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu do 14 dnů od převzetí zboží. Vezměte ale na vědomí, že pokud je předmětem uzavřené smlouvy dodání zboží, které bylo upraveno podle vašich potřeb, například zboží šité na míru, toto právo vám nenáleží.

3.    Pokud byste se rozhodli odstoupit od smlouvy, prosíme, využijte formulář, který je přílohou těchto podmínek.

4.    Do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vám vrátíme částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání, a to stejným způsobem, jakým jsme platbu od vás přijali. Je ale potřeba, abyste nám nejpozději ve stejné lhůtě zaslali nebo předali zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Máme právo ve výše uvedené lhůtě posoudit, zda je vracené zboží nepoškozené, neporušené a nepoužité a zda jste nezpůsobil jiným nakládáním, než je nutné s ohledem na povahu a vlastnosti zboží, snížení hodnoty tohoto zboží.  Náklady vrácení zboží nesete vy.

5.    Pokud nám vrátíte zboží, které bude poškozené vlivem vašeho nesprávného zacházení, můžeme vrácenou kupní cenu ponížit o částku, která odpovídá poškození věci.

6.    Podle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K tomu se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: [email protected],web: adr.coi.cz). Řízení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnil své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu jde i online prostřednictvím platformy ODR dostupné tady: ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

VIII.        Co když zboží bude mít nějakou vadu?

Snažíme se vám dodat naše zboží v co nejkvalitnějším stavu, někdy se však i při vynaložení veškeré péče může stát, že zboží může být nějakým způsobem vadné. V následujícím odstavci je popsáno, jak v takových případech postupovat a jak probíhá uplatnění práv z vadného plnění.

1.    Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že v době, kdy přebíráte zboží, vám odpovídáme za to, že zboží:

¾  má vlastnosti, které jsme si domluvili nebo které jste mohli s ohledem na povahu zboží očekávat, hodí se k účelu, který pro jeho použití uvádíme;

¾  odpovídá kvalitou nebo provedením vzorku nebo předloze, byla-li určena;

¾  je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

¾  vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.    Neodpovídáme za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Uplatnění práva z vadného plnění

3.    Reklamaci, prosíme, pošlete na e-mail: [email protected] nebo nám ji pošlete dopisem na adresu:

V Lipkách 781/25

154 00, Praha 5 - Slivenec

4.    K reklamaci uveďte, prosíme:

¾  vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;

¾  prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložením dokladu o koupi).

5.    Zboží zašlete spolu s reklamačním formulářem na adresu uvedenou výše. Zboží musí být vhodně zabaleno (aby nedošlo k jeho poškození), musí být čisté a kompletní.

6.    Při uplatnění reklamace obdržíte potvrzení – reklamační protokol, kde je uvedeno, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

 

Vady zboží

7.    Podle své volby můžete požadovat u vady, která je podstatná:

¾  dodání nové nebo chybějící věci;

¾  bezplatnou opravu;

¾  přiměřenou slevu; nebo

¾  vrácení ceny na základě odstoupení od smlouvy.

8.    U vady, která je nepodstatná, máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu.

9.    Při uplatnění reklamace nám musíte sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změna volby bez našeho souhlasu je možná jen tehdy, pokud jste žádali opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolíte-li si své právo z podstatné vady včas, máte práva stejná jako při nepodstatné vadě.

10.  Pokud prokážeme, že jste před převzetím o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nejsme povinni vašemu nároku vyhovět.

11.  Vezměte, prosíme, také na vědomí, že nemůžete reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

 

Vyřízení reklamace

12.  Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se s vámi nedohodneme na delší lhůtě.

13.  Pokud jste spotřebitelem, pak náklady, které vynaložíte na reklamaci, vám proplatíme (vezměte, prosíme, na vědomí, že proplatíme nejnižší možné náklady). O proplacení těchto nákladů nás požádejte bez zbytečného odkladu, nejdéle do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace.

 

V Praze, dne 21. 3.2019
Příloha č. 1: Formulář pro odstoupení od smlouvy